Co je EET

EET

EET je zkratka Elektronické evidence tržeb. Jedná se o povinnost evidovat elektronicky veškeré tržby z fyzického prodeje.

Co je EET?

EET je povinnost podnikatelů evidovat elektronicky veškeré své tržby. Tuto povinnost schválila Poslanecká sněmovna a pokud ji schválí Senát, začne být platná od listopadu 2016.

Záměrem elektronické evidence tržeb bylo eliminovat daňové úniky a z toho důvodů se bude povinnost elektronické evidence zavádět postupně nejdříve v těch oblastech, ve kterých docházelo k daňovým únikům nejčastěji. V první fázi (ještě před koncem roku 2016) bude povinnost zavedena ve stravovacích a ubytovacích službách (kromě školních jídelen, palub letadel, jídelních vozů, prodejních automatů a veřejných toalet). V druhé fázi se povinnost EET rozšíří i do oblasti maloobchodu a velkoobchodu, a nakonec se zavede i pro ostatní činnosti a řemeslníky.

Koho se elektronická evidence tržeb týká?

Týká se všech podnikatelů, kteří přijímají platby:

  • V hotovosti,
  • platebními kartami,
  • šeky,
  • stravenkami a podobně.

Povinnost EET se tak dotkne nejen kamenných prodejen, ale také stánků. Pokud však inkasujete přímým převodem na účet, tedy pouze fakturou, budete mít výjimku. Stejně tak se elektronická evidence tržeb netýká ani občasného přivýdělku – typicky prodeje květin, ovoce nebo zeleniny z vlastní zahrady, nebo z pořádání jednoho plesu či zábavy za rok.

Jak bude EET probíhat v praxi?

  • Po dokončení nákupu pošle obchodník prostřednictvím pokladny (nebo chytrého telefonu, či tabletu) datovou zprávu o transakci finanční správě,
  • následně obdrží potvrzení s unikátním kódem účtenky o přijetí transakce. (To by se mělo dít nejpozději do 2 sekund, údajně je však reálná doba odezvy podstatně kratší, jen 0,3 sekundy).
  • Po obdržení kódu ze serveru finanční správy jej zařízení vytiskne na účtenku, kterou vydá zákazníkovi. Účtenku bude nutné vydat zákazníkovi povinně vždy (pokud se obchodníka týká povinnost EET)

Není třeba se bát, že by obchodník finanční správě prozradil víc, než na co má nárok už nyní. Nepůjde tedy o „šmírování“ podnikatelů, pokud tím nemyslíme jen kontrolu, zda přiznávají všechny tržby a řádně platí daně. A už vůbec nepůjde zjistit, co si konkrétní zákazník koupil.

Jak se mohu na EET připravit?

Jediné, co bude muset obchodník zajistit, je možnost odeslat datovou zprávu o transakci finanční správě. A to prostřednictvím poklady, chytrého telefonu či tabletu. Pokud tedy používáte systém od Shoptet, konkrétně pak modul Shoptet Pokladna, budete na změnu připraveni, vše potřebné pro vás v rámci systému Shoptet připravíme.

EET bez připojení k internetu?

Pokud by nebyl přenos mezi pokladnou a finanční správou a možný, bude moci podnikatel vydat účtenku i bez bez unikátního kódu. Údaje o transakcích pak musí zaslat nejpozději do 48 hodin po transakci finanční správě.

Pokud podnikatel prodává ve stánku, kde není stabilní připojení k internetu (typicky stánky na horách apod.), může dostat od finančí správy výjimku a může pracovat v off-line režimu. Stačí, když data zašle jednou za pět dnů.

Shrnutí k EET

Pokud používáte systém Shoptet.cz, budete na zavedení elektronické evidence tržeb připraveni. Zatím ani ze strany finanční správy není připravená technická dokumentace k předávání dat mezi finanční správou a obchodníkem, ale až se tak stane, vše potřebné připravíme, abyste nemuseli dělat žádné další kroky navíc. Není tak třeba ničeho se obávat.